Lager ir Guinness alaus mišinys vienoje stiklinėje.